GDO

De Vereniging Groepswonen Door Ouderen

Celebesstraat 4
2585 TJ  Den Haag
Telefoon: 070-3503511
Internet: http://www.gdo-denhaag.nl
e-mail: info@gdo-denhaag.nl
NL29INGB0000 042275
De Vereniging Groepswonen Door Ouderen (GDO) is door een groep enthousiaste voorstanders opgericht op 24 maart 1984 en bestaat dus al geruime tijd. Het doel van de vereniging is om de aangesloten leden te helpen bij de vorming van een woongemeenschap en hen voor te bereiden op de beheertaken. De vereniging begeleidt de groep tijdens de voorbereidingsfase, bij het zoeken van een geschikte bouwlocatie, tijdens de bouwfase en nog één jaar na oplevering. Ook daarna blijft het GDO beschikbaar en bevordert het de onderlinge contacten tussen de woongemeenschappen en hun leden en adviseert desgevraagd bij eventuele problemen.

Voor de tekst van de statuten. Klik hier!

Verdere taken van de vereniging GDO

  • het geven van voorlichting over het groepswonen door ouderen aan belangstellenden;
  • het geven van informatie over de mogelijkheden om in een woongemeenschap te gaan wonen;
  • het bevorderen van inspraak bij de (voorbereiding van de) bouw van een project;
  • het bevorderen van de groepsvorming in de woongroepen door het begeleiden van de bijeenkomsten;
  • het voorbereiden van de woongroepen op zelfstandige bewoning van een project onder andere door ondersteuning bij de totstandkoming van de statuten, het huishoudelijk reglement, beheerovereenkomst, evenals het bevorderen van deskundigheid op organisatorisch gebied;
  • het behartigen van de belangen van de woongroepen en woongemeenschappen bij de gemeente, de woningcorporaties en andere relevante partijen.
  • het ondersteunen van bestaande woongemeenschappen door het bevorderen van een goed functioneren en het behouden van de sociale cohesie.