Groepsvorming

Omdat nu eenmaal sprake is van groepswonen (gemeenschappelijk wonen) zal het proces van groepsvorming in de voorbereiding op het wonen grote aandacht krijgen. Hoe vindt dat in de praktijk plaats? Er zijn een viertal fasen te onderscheiden:

  • informatieve bijeenkomsten
  • de initiatiefgroep of de woongroep (men woont nog niet gemeenschappelijk)
  • de woongemeenschap (de groep heeft de woningen betrokken)

In de eerste plaats moeten nieuwe leden tweemaal een bijeenkomst bijwonen. De eerste bijeenkomst is vrijblijvend en wordt georganiseerd door Centrum Groepswonen. Een bestuurslid is daarbij aanwezig. Daarna moet men lid worden van de vereniging GDO en de contributie plus het inschrijfgeld betalen voordat men de volgende bijeenkomst kan bijwonen. De 2e bijeenkomst wordt geleid door een bestuurslid van het GDO. In deze bijeenkomsten wordt voorlichting gegeven aan belangstellenden en nieuwe leden van het GDO over de uitgangspunten van het groepswonen door ouderen en over de doelstellingen van de vereniging GDO. Bijvoorbeeld over het gegeven dat het GDO geen huisvestingsbureau is, waar men op een gemakkelijke wijze aan een geschikte woning kan komen.