Nadelen van het groepswonen

(die door ervaren groepswoners naar voren zijn gebracht).

  • het inleveren van leefruimte als u uit een groot huis komt;
  • u moet meer rekening houden met de meningen en de gedragingen van andere groepsleden;
  • mogelijke verschillen van mening over het beheer van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, over de activiteiten of de inkopen;
  • sommigen willen alles regelen, anderen doen te weinig;
  • strubbelingen bij het verdelen en het uitvoeren van gemeenschappelijke taken;
  • het ontstaan van misverstanden en onenigheden ook al bedoelden alle betrokkenen het nog zo goed;
  • mensen die je dierbaar geworden zijn vallen weg; anderen moeten weer in de groep worden opgenomen;
  • soms komen verwachtingen niet uit;
  • er kan weleens veel tijd in gaan zitten.

Het mag duidelijk zijn, dat niet iedereen geschikt is voor deze woonvorm. Iemand die erg individualistisch is ingesteld, kan er beter niet aan beginnen. Dat geldt ook voor mensen die nog zoveel activiteiten en sociale contacten hebben, dat voor woongroepaangelegenheden nauwelijks ruimte is.