Woonbrief

De Woonbrief is in 2014 vervangen door een (digitale) Nieuwsbrief die 5x per jaar naar de leden wordt gestuurd. Hierin vinden de leden informatie over verenigingszaken, zoals vergaderdata, het jaarverslag van het voorafgaande jaar, de agenda en een kort verslag van de Algemene Ledenvergadering.