Auteursrecht

Vereniging Groepswonen door Ouderen
Foto’s van de projecten tot en met 2006 Harry Verkuylen, Zoetermeer.
Foto’s van Waringin en Ichtus 2007 Henk Steen
© Copyright op alle artikelen berust bij Vereniging Groepswonen door Ouderen© Le© Le logo logo