Disclaimer

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kan GDO niet garanderen dat de informatie juist en volledig is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. GDO is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door gebruik van (de informatie op) de website. Het voorgaande geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins wordt verwezen.
Aan de op deze website  genoemde huurbedragen, oppervlaktematen en dergelijke kunnen geen rechten worden ontleeend.