GDO

De Vereniging Groepswonen Door Ouderen

Celebesstraat 4
2585 TJ  Den Haag
Telefoon: 070-3504407
Internet: https://www.gdo-denhaag.nl
e-mail: info@gdo-denhaag.nl
NL29INGB0000 042275
De Vereniging Groepswonen Door Ouderen (GDO) is door een groep enthousiaste voorstanders opgericht op 24 maart 1984 en bestaat dus al geruime tijd. Het doel van de vereniging is om de aangesloten leden te helpen bij de vorming van een woongroep en hen voor te bereiden op de beheertaken. Het GDO bevordert de onderlinge contacten tussen de woongemeenschappen en hun leden en adviseert desgevraagd bij eventuele problemen.

Voor de tekst van de statuten. Klik hier!

Verdere taken van het GDO

  • het geven van voorlichting over het groepswonen door ouderen aan belangstellenden;
  • het werven van nieuwe leden; voor zowel nieuwe woongroepen als voor bestaande woongroepen als reserveleden voor die woongroepen;
  • het geven van informatie over de mogelijkheden om in een woongemeenschap te gaan wonen;
  • het bevorderen van de groepsvorming in de woongroepen door het begeleiden van de bijeenkomsten;
  • het voorbereiden van de woongroepen op zelfstandige bewoning van een project,  bij de totstandkoming van de statuten, het huishoudelijk reglement, beheerovereenkomst, evenals het bevorderen van deskundigheid op organisatorisch gebied;
  • het ondersteunen van bestaande woongroepen