Het hete hangijzer

Kiezen en delen

Het belangrijkste uitgangspunt van de vereniging Groepswonen Door Ouderen Den Haag is dat de leden elkaar uitkiezen om in groepsverband (in een woongemeenschap) te gaan wonen.
Tevens is dat het meest besproken hete hangijzer in nagenoeg elke groep. Hoe moet u of hoe kunt u als lid van een woongroep “nee” zeggen tegen een ander lid, wanneer de tijd van het verdelen van de woningen daar is? Toch is er volgens het GDO niet aan te ontkomen. Een woongroep telt immers altijd meer leden dan het aantal beschikbare woningen. Dat is alleen al om praktische redenen noodzakelijk, omdat er onderweg steeds wel leden om een of andere reden afvallen. Men kan het kiezen ook positief benaderen: het gaat bij de verkiezingen niet zo zeer om “nee” te zeggen tegen bepaalde leden, maar om “ja” te zeggen tegen de mensen met wie u graag de komende jaren samen zou willen wonen. Op dezelfde wijze kiest men toch ook zijn vrienden en vriendinnen? In een GDO-project kunt u zelfs uw buren uitkiezen!
Natuurlijk is het sneu voor de mensen die niet in eerste instantie worden gekozen. Deze kunnen echter als reservekandidaten mee blijven doen, waaruit de leden van de groep een nieuwe gegadigde kiezen als er een woning vrij komt.

Wie het eerste komt…

Met een systeem van ‘Wie het eerst komt, het eerste maalt’ kan het ongewenste effect ontstaan, dat mensen die het eerst bij de groep gekomen zijn (ook al zijn ze minder geschikt of nauwelijks geporteerd voor groepswonen) niet snel geneigd zullen zijn zich uit de groep terug te trekken en zo de kans op een woning te verspelen. De mensen die later gekomen zijn zullen, zolang er nog gegadigden vóór hen op de lijst staan, minder gemotiveerd zijn om volop aan het groepsproces deel te nemen. Zij zijn voorlopig toch nog niet aan de beurt. Beide soorten deelnemers zullen de vorming van een harmonieuze woongemeenschap misschien niet verhinderen, maar de kansen daarop zeker niet vergroten.