Inleiding

U bent op deze website terecht gekomen omdat u kennelijk op zoek bent naar een nieuwe woning en wellicht naar een andere woonvorm of woonomgeving.

Is groepswonen dan iets voor u?

U wilt er in elk geval meer over weten. Op deze website willen wij u een indruk geven van het verschijnsel ‘groepswonen’, de manier waarop u lid kunt worden van de vereniging en hoe u zich kunt voorbereiden op het wonen in een van de bestaande of nieuwe projecten. Wij hopen dat u, na het lezen van de volgende bladzijden, iets gaat voelen voor groepswonen. Dat u het een aantrekkelijk idee vindt om samen met gelijkgestemde andere mensen uw derde leeftijdsfase in te gaan. Bij aandachtige lezing zult u met ons tot de conclusie komen dat het echt om méér gaat dan alleen een leuke andere woning. Het GDO is namelijk géén huisvestingsbureau waar u op een eenvoudige of snelle wijze aan een seniorenwoning kunt komen.

Kan groepswonen een vervulling van uw wensen zijn?

Ja, dat zou inderdaad wel eens kunnen. Sinds 1984 is in Den Haag een vereniging actief bezig om mensen zoals u een goed alternatief te bieden om uw nieuwe, maar niet minder belangrijke, levensfase plezierig en actief door te brengen door middel van ‘groepswonen door ouderen’. Rond deze woorden zijn in de loop van de tijd veel misverstanden ontstaan. Sommigen denken dat het gaat om een soort commune waar jonge en oudere mensen alles samen doen: samen wonen, samen eten, samen uit. De laatste tijd wordt, om die misverstanden te vermijden, ook wel de term ‘gemeenschappelijk wonen’ gebruikt. Communes voor ouderen bestaan er natuurlijk ook, maar onze opvattingen over groepswonen zijn toch anders: lees maar!