Lid blijven

De woongemeenschap waar u gaat wonen is lid van Het GDO. De woongemeenschap betaalt daarvoor jaarlijks een contributie van € 11,00 per voor het groepswonen bestemde woning. U als bewoner (en lid van de woongemeenschap) bent tevens lid van Het GDO.

Bij de meeste woongemeenschappen is de GDO-bijdrage inbegrepen bij de contributie voor de eigen vereniging en wordt deze door de penningmeester van de groep in één bedrag aan het GDO overgemaakt.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met ingang van een nieuw kalenderjaar.

Per 1 januari 2019 bedraagt het lidmaatschap voor leden die niet in een woongemeenschap wonen € 31,- euro per jaar. Dit geldt zowel voor alleenstaanden als voor echtparen.

Het bedrag kan overgemaakt worden op IBAN NL29INGB0000042275 t.n.v. van GDO Den Haag.

Opzeggen van het lidmaatschap voor het komende kalenderjaar kan tot uiterlijk 1 december, uitsluitend schriftelijk (of per e-mail: info@gdo-denhaag.nl ) bij het kantoor van de vereniging GDO, Celebesstraat  4 2585 TJ in Den Haag