Nieuwbouwproject voor Surinaams-Hindostaanse ouderen

Ketelstraat / Laak-Noord

Aantal woningen: 30 in de sociale huursector
Gemiddelde kale huur:
Aanwezig: ontmoetingsruimte
Start woongroep: 1998
Realisatie van het project: december 1998
Verhuurder: Vestia Den Haag Zuid-Oost
Bijzonderheden Dit project is in nauwe samenwerking met de Hindostaanse Vereniging Laakkwartier-Noord (HVL) tot stand gekomen en op verzoek van de gemeente Den Haag door het GDO begeleid.