Nieuwbouwproject

Toermalijnhorst / Mariahoeve

Aantal woningen: 18 in de sociale huursector waarvan 16 tweekamerwoningen en 2 driekamer- woningen
Gemiddelde kale huur:
Aanwezig: ontmoetingsruimte met groot balcon
Start woongroep: 1987
Realisatie van het project: 1990
Verhuurder: Woningstichting Staedion
Bijzonderheden De woongemeenschap is gestart in 1990 en het is daar nog steeds erg gezellig wonen. emailadres: jmilikan@casema.nl