Nieuwbouwproject

Lübeckstraat / Duinoord

Aantal woningen: 17 woningen in de sociale huursector,waarvan 3 driekamer- woningen en 14 tweekamerwoningen
Gemiddelde kale huur:
Aanwezig:
Start woongroep: 1988
Realisatie van het project: juni 1990
Verhuurder: HaagWonen
Bijzonderheden De woongemeenschap kenmerkt zich door een grote mate van individualiteit, zonder dat deze afbreuk doet aan de onderlinge sociale betrokkenheid.