Voordelen van groepswonen

  • langer zelfstandig kunnen blijven wonen;
  • actief ouder worden in een rustige en prettige omgeving;
  • gezelligheid, samenspraak en saamhorigheid;
  • meer sociale contacten binnen een gemeenschap;
  • een gevoel van veiligheid met leeftijdgenoten en gelijkgestemden om u heen;
  • samen beslissen over gezamenlijke voorzieningen en gezamenlijke activiteiten, zoals af en toe samen eten, koffiedrinken, uitgaan, of een reisje maken: het moet niet, maar het kan wel;
  • gemakkelijk een beroep kunnen doen op hand- en spandiensten van een groepsgenoot wanneer u zelf even iets niet kunt;
  • mogelijkheden voor gemeenschappelijke abonnementen op kranten en tijdschriften en dergelijke;
  • er bestaat aandacht voor uw wel en wee.